Book // Qiara Media


PSIKOLOVELY TERHADAP REMAJA PECANDU NARKOBA
Junho 9, 2022
Dr. Azam Syukur Rahmatullah, S.H.I.M.S.I.,M.A.,C.Pnlp

Metrics

  • Eye Icon 0 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 views  //  0 downloads
PSIKOLOVELY TERHADAP REMAJA PECANDU NARKOBA Image
Abstract

Islam merupakan agama yang lekat dengan nuansa cinta dan kasih sayang. Ada banyak ayat Allah yang menuntun manusia untuk saling mencinta dan berkasih sayang sehingga menimbulkan kedamaian dan keharmonisan yang hakiki. Sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya; Allah memberikan syurga bagi mereka yang ber‟amal hasanah ketika di dunia. Selain itu Allah juga memberikan pasangan hidup bagi setiap insan guna memberikan kebahagiaan di dalamnya.

Full text
Show more arrow
 
More from this repository
MANAJEMEN KELAS DI SEKOLAH DASAR
MANAJEMEN KELAS DI SEKOLAH DASAR Image
🧐  Browse all from this repository

Metrics

  • Eye Icon 0 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 views  //  0 downloads